Privatlivspolitik

MARKETINGAKTIVITETER IVECO DANMARK A/S’ behandling af mine Personoplysninger kan blive behandlet i fysisk form, ved brug af automatiserede eller elektroniske medier, herunder brev eller e-mail, telefon (automatiserede tel efonopkald, SMS, MMS), fax og/eller ved brug af hjemmesider eller mobil apps med det formål at fremsende nyhedsbreve samt reklamere for deres produkter og ydelser som beskrevet i pkt. 2 (iii) i Privatlivspolitikken

TREDJEMANDS MARKETING videregivelse af mine Personoplysninger til såvel IVECO DANMARK A/S’ datterselskaber og CNH Industrial koncernens samarbejdspartnere som de autoriserede forhandlere og distributører med det formål at fremsende nyhedsbreve samt reklamere for deres produkter og ydelser og foretage markedsundersøgelser som beskrevet i pkt. 2 (iv) i Privatlivspolitikken

top